4 feb 2021 | Geloven

Wat je niet merkt

Geschreven door Andreas Havinga

Foto:  Opstelling in de Tuindorpkerk van zomer 2020. De huidige opstelling is weer anders. (Foto door Wim Verkerk).

Kerkdiensten in de Tuindorpkerk in coronatijd.

Het wordt ons niet al te makkelijk gemaakt samen kerk te zijn. Volgende maand is het maart; dan is het al een jaar geleden dat het alarm rond Covid-19 voor het eerst afging.

Op het ogenblik zeggen de kerken zowel op landelijk als op stedelijk niveau – en dan gaat het dus om de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) – dat wij, de wijkkerken, er goed aan doen om bij de vieringen zeer terughoudend te zijn met het aantal aanwezigen en met de muzikale vocale inbreng.

Werkten we in de Tuindorpkerk bijvoorbeeld tot voor kort met vier mensen die de zang verzorgden, nu worden dat er één of twee; twee als de twee zangers deel uitmaken van hetzelfde huishouden.

Duidelijker begin.

Intussen raken we al wat meer gewend aan de situatie van onze gestripte vieringen, maar ook aan de beschikbaarheid van beeld. Het begin van de diensten wordt ook duidelijker gemarkeerd.

In de kerkenraad is afgesproken dat om vijf voor tien alle voorbereidende werkzaamheden klaar moeten zijn, dus geen geloop of geroep meer. De ouderling van dienst zal daartoe oproepen, dus zoiets als ‘helpers weg, de voorronde!’ Want zo gaat het verder: de ouderling opent de viering met gebed, zoals dat tot nog toe altijd in de consistorie gebeurde. Wij vinden het juist nu belangrijk dat dit gebed wordt uitgesproken voor en namens allen die aan een viering meewerken.

In praktische zin merk je daar thuis niets van, want pas daarna worden de kerkomroep* en kerkdienstgemist* ingeschakeld. (Ik ken overigens geen site die net zo’n ongeschikte naam heeft.)

Extra aandacht.

Wel zul je hopelijk merken dat de diaken van dienst niet alleen de paaskaars aansteekt, maar ook het lantaarntje van de kindernevendienst. In de viering willen we ook dat er sowieso ook even aandacht wordt besteed aan de kinderen, al is het maar door daarin een kinderlied op te nemen.

Hopelijk merk je ook de bloemen op. Er wordt week in en week uit veel aandacht aan besteed en nu nog meer dan anders, zo lijkt het wel.

En… de mensen van KIT (de Kunst- en Interieurcommissie van de Tuindorpkerk) verhangen wekelijks een schilderij, waardoor iedere keer weer een ander kunstwerk door het oog van de camera gevangen wordt.

Namens de kerkenraad van de Tuindorpkerk,

Len Borgdorff

.

Bericht:  Dit bericht van Len Borgdorff, scriba van de Tuindorpkerk, is voor het eerst gepubliceerd eind januari op de website en in de nieuwsbrief van de Tuindorpkerk.

Online meevieren:  De liturgie van de vieringen vind je een dag tevoren op www.tuindorpkerk.nl.  Via de startpagina kom je ook gemakkelijk bij de uitzendingen.  Je kunt ook doorklikken naar www.tuindorpkerk.nl > media-items > liturgie-van-de-kerkdienst.  De vieringen zijn te volgen via kerkdienstgemist.nl (geluid / beeld) of via kerkomroep.nl (geluid).

.

Gerelateerde verhalen

Meer

What if love is the masterplan?

Tijdens de Utrecht Pride op 3 juni stonden de deuren van de Jacobikerk open. Iedereen die behoefte had aan stilte, schoonheid, een toiletbezoek of een gesprek, was welkom. Dominee Wim Vermeulen had bijzondere ontmoetingen en fietste dankbaar weer naar huis. Al een...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons