De Tuindorpkerk start vanaf oktober met een aantal Vierkracht-vieringen. Eens in de maand een viering met zang, muziek, spel, verhaal, ritueel en stilte. Om zo de onderlinge verbondenheid te verdiepen en de betrokkenheid op de wereld om ons heen te versterken. Elke Vierkracht-bijeenkomst start met samen eten of loopt daarop uit.

Dus volop ruimte om elkaar echt te ontmoeten! Enkele enthousiaste mensen zetten per Vierkracht-viering hun schouders eronder. We hopen dat dit initiatief veel weerklank vindt binnen en buiten de bestaande kaders. Wat klein begint, kan vast uitgroeien tot iets dat veel mensen inspireert!

Wil je aanhaken, eens komen kijken, of wil je mee voorbereiden, meld je dan aan bij Ineke van Keulen; vierkracht@tuindorpkerk.nl

De eerste Vierkracht is op zondag 6 oktober a.s. en start om 11.00 uur met aansluitend voor wie wil, een lunch.
Thema: Zinvol leven