23 feb 2020 | Nieuws

Utrechtse kerken nodigen uit tot inkeer, bezinning op Aswoensdag (26 februari)

Geschreven door Andreas Havinga

onder ander in de Domkerk, Janskerk, Dominicuskerk en Johannes-Bernarduskerk … en op vastenavond (dinsdag 25 feb.) in de Nieuwe Kerk.

Begin de Veertigdagentijd met een viering van inkeer en bezinning. Met Aswoensdag (26 februari) begint de Veertigdagentijd – ook wel Vastentijd – de jaarlijkse periode van voorbereiding op Pasen, het belangrijkste christelijke feest. Christenen laten zich al vele eeuwen op Aswoensdag tekenen met een askruisje, een teken aan de buitenkant dat een oproep doet aan de binnenkant.

 

In vogelvlucht:

– In de Dominicuskerk begint de viering om 19.00 uur. Voorafgaand is er een vastenmaaltijd, aanvang 18.00 uur. (Voor de maaltijd graag aanmelden.)  W: Dominicuskerk.

– In de Domkerk begint de vesper om 19.00 uur.  W: Domkerk.

– In de Johannes-Bernarduskerk begint de viering om 19.00 uur.  W: Johannes-Bernarduskerk.

– In de Janskerk begint de viering om 19.30 uur.  W: Oecumenische Janskerkgemeente.

Een dag eerder, op vastenavond (dinsdag 25 februari), is er een gebedsuur in de Nieuwe Kerk, aanvang 20.00 uur.  W: Nieuwe Kerk.

.
Kerk Utrecht-West nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de sobere maaltijd met verhaal en gebed, in de Dominicuskerk. De maaltijd begint om 18.00 uur, de Aswoensdagviering om 19.00 uur. Thema van de dienst: ‘God liefhebben met hart, ziel en verstand’. Voorafgaand aan de dienst schrijven we op een briefje naar welke stem we in de komende 40 dagen willen luisteren. Deze briefjes en de palmtakken van vorig jaar worden voor de kerk verbrand. Zingend gaan we de kerk in waar we tijdens de dienst het askruisje mogen ontvangen. De 40-dagentijd is begonnen.  Locatie:  Dominicuskerk, Händelstraat / hoek Palestrinastraat, Oog in Al. Nota Bene: Heb je oude palmtakjes? Vergeet dan niet ze mee te brengen. Voor de maaltijd graag aanmelden bij de pastorie.
.
In de Domkerk begint de periode van de Veertigdagentijd met de indrukwekkende vesper op Aswoensdag om 19.00 uur. Genoemd naar het askruisje, waarmee ieder getekend kan worden en waarmee onze sterfelijkheid ons op het lijf geschreven wordt. Wie de palmtak van vorig jaar Palmpasen heeft bewaard vragen we die aan het begin van de dienst weer in te leveren. Ze zullen de brandstof vormen voor de as: ‘O Zoon van David, wees met ons bewogen, het vuur van bloed en ziel brandde tot as.’ (Lied 536).  Locatie:  Domkerk, Domplein, Binnenstad.
.
De Nicolaïkerkgemeente nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de viering in de Johannes-Bernarduskerk om 19.00 uur. Aswoensdag is vanouds een boetedag. In de liturgie van deze woensdag worden sinds de tiende eeuw de palmtakken van Palmzondag verbrand, waarna met de as een kruisteken op het voorhoofd van de boeteling wordt gemaakt. Dit alles vanwege de droefheid over het kwaad in het eigen leven en in de wereld, want: ‘Gedenk, mens, dat je stof bent en tot stof zult wederkeren.` Locatie:  Johannes-Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, Hoograven.
.

In de Janskerk begint de Aswoensdagviering om 19.30 uur. Het thema is ‘Troosten’.  Locatie: Janskerk, Janskerkhof 26, Binnenstad.

Op vastenavond (dinsdag 25 februari), is er een gebedsuur in de Nieuwe Kerk om 20.00 uur. Mooi om zo samen de veertig-dagen-tijd in te gaan, die op woensdag (26 februari) begint. We willen in het gebed o.a. stil staan bij wat Jezus voor ons gedaan heeft en bij de gebrokenheid en het lijden in onze eigen levens en gemeente. Je bent van harte welkom om mee te bidden.  Locatie: Nieuwe Kerk, 138-A, Bollenhofsestraat, WIttevrouwen.

foto door Ahna Ziegler op Unsplash.

bronnen:  Nieuwsbrief, Kerk Utrecht-West, zo 23 feb. 2020  –  Nieuwsbrief Citypastoraat Domkerk, do 20 feb.  –  Nieuwsbrief, Nicolaïkerkgemeente, zo 23 feb.  – janskerkgemeente.nl > agenda –  Nieuwsflits, Nieuwe Kerk, do 20 feb.

Gerelateerde verhalen

Meer

Zorgen over strafbaarstelling

Illegaliteit strafbaar stellen? Naar aanleiding van de plannen van het nieuwe kabinet maakt de Diaconie Protestantse Kerk Utrecht, zich grote zorgen. Beste lezer, Ook wij, als Diaconie Protestantse Kerk Utrecht, maken ons grote zorgen om de nieuwe kabinetsplannen met...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons