Stedelijke diaconie steunt vier inloophuizen

De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) steunt het kerk- en buurtwerk in en vanuit vier inloophuizen in Utrecht.
Inloophuizen zijn voor kwetsbare en sociaal geïsoleerde mensen belangrijke ontmoetingsplekken.

De vier inloophuizen beraden zich over de vragen: hoe bereiden we ons voor op de toekomst? Voor wie zijn we er straks en hoe zorgen we dat we blijven aansluiten bij de behoeften van de bezoekersgroepen?

De Roobolkapel, het Stiltecentrum, De Wijkplaats en het Knooppunt gaan dit jaar samen met de Protestantse Diaconie Utrecht aan de slag met deze vraag om vernieuwing. Er wordt onderzoek gedaan, nieuwe samen- werkingsverbanden gezocht en geëxperimenteerd met nieuwe activiteiten voor de doelgroepen.

Voor meer informatie:
Dirk van den Hoven, directeur PDU
E: d.van.den.hoven@protestant-utrecht.nl