Er zijn onbekende potjes van de kerk. Zoals het Ad Voogt-fonds, vernoemd naar de erflater de heer Voogt. Een vernieuwende geest was hij, met hart voor de stad en de kerk. Zo één die vanalles op touw zette en actief was in de kerk, zo’n gemeentelid waar je op kon bouwen. Toen hij overleed, liet hij een legaat na, met een fonds waarin hij wilde dat de relatie tussen kerk en stad versterkt zou worden. Hij vond “Dat de kerk de aandacht moet richten op het bouwen aan de toekomst.” Verschillende succesvolle initiatieven hebben gebruik gemaakt van het Ad Voogt-fonds. Denk aan de Choral Evensong, pioniersplek De Haven, het theaterproject van de Janskerk, en nog meer. Heb je een financieel duwtje in de rug nodig voor jouw vernieuwende project, bekijk dan de voorwaarden en dien een aanvraag in!

klikkerdeklik ….