28 mrt 2022 | Project

Utrecht geeft warmte

Geschreven door Redactie

Rechtvaardige herverdeling van energiecompensatie

Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het leven flink duurder. Dat is vooral een probleem voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van deze mensen woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of geen ruimte om een stijging van de vaste lasten op te vangen. De Rijksoverheid compenseert alle huishoudens met een bedrag van 400 euro in de vorm van vermindering van de energiebelasting. Daarbovenop krijgen huishoudens met een laag inkomen een extra bedrag van 800 euro. Maar zelfs met deze compensatie zijn veel mensen door variabele contracten en hoge gasprijzen nog niet uit de problemen.

Help mee!

Met Utrecht geeft warmte willen we zorgen voor een rechtvaardige herverdeling van deze energiecompensatie. Wie het niet nodig heeft doneert het geld aan de kerk. En de kerk verdeelt het onder de mensen die meer nodig hebben dan ze krijgen. Via de website utrechtgeeftwarmte.nl kun je doneren. Want we willen niemand in de kou laten staan.

 

Voor wie?

De actie richt zich op alle inwoners van Utrecht die leven van maximaal 125 % van het bestaansminimum en in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Zij kunnen aangemeld worden door organisaties als het buurtteam, de voedselbank of schuldhulpmaatje. Met de gemeente Utrecht is afgestemd dat mensen die een gift ontvangen niet in de problemen kunnen komen door die gift. Het heeft dus geen gevolgen voor de hoogte van een eventuele uitkering.

Hoeveel mensen kunnen we helpen?

Dat hangt ervan af hoe veel mensen doneren. Hoe meer mensen mee doen, hoe meer mensen we kunnen helpen. Projectkosten zijn voor rekening van de kerk zelf, waardoor we alle ontvangen bedragen door kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben.

 

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons