Zondagmorgen 17 januari werd er een online viering uitgezonden vanuit boerderij de Hoef in de wijk Hoge Weide in Leidsche Rijn. Ze stonden stil bij het feit dat er in 2001 voor het eerst een kerkelijke viering werd georganiseerd vanaf de Deel van boerderij de Hoef.

In de begintijd van de ‘kerkboerderij’ scharrelden er nog kippen rond en werden er schapen gehouden in de stallen. Zo kon
het gebeuren dat kippen de kerkdienst bijwoonden. Deze en andere verhalen over ‘kerken in de Hoef’ zijn opgetekend door (oud) gemeenteleden en gebundeld in een map met als titel ‘Testament 2020’. Ook de vorige predikant, ds Klaas-Willem de Jong, en de huidige predikant, ds Marije Karreman, leverden daaraan een bijdrage, net als vele andere betrokkenen.

De Protestantse gemeente Leidsche Rijn is dankbaar dat twintig jaar geleden een gemeente werd gestart door vereende inspanningen van gelovigen met zowel Protestantse als Rooms-Katholieke wortels. Nog steeds komen elke zondag gelovigen samen, al gebeurt dat nu online, via het YouTube kanaal ‘Kerken in de Hoef’. Ook werd er gebeden voor iedereen die het moeilijk heeft in deze tijd. Op een later moment hopen ze met meer mensen dit jubileum te kunnen vieren. Informatie daarover verschijnt via www.kerkenindehoef.nl