26 feb 2022 | Geloven

Dagelijks gebed voor Oekraïne

Geschreven door Marieke van Willigen

Dagelijks gebed
In de Johannescentrumgemeente is een gebedscirkel gestart voor OekraÏne. Elke dag om 16.00 uur of op een ander moment als je dat beter uitkomt, bid je met anderen vanuit je eigen woonsituatie. Dit samen bidden is een pacifistische kracht tegen alles wat er gebeurt door de oorlog in Rusland- Oekraïne. Mede hierdoor hoeven we onszelf niet machteloos te voelen.
Annette Dubois-van Hoorn zal regelmatig op de Facebookpagina van de Johannescentrumgemeente, van PUP een gebedstekst plaatsen.
Wanneer er geen gebedstekst geboden wordt, wees dan stil en verwijl in de stilte bij de Eeuwige en allen die geraakt worden door de oorlog en bij machthebbers over oorlog en vrede.
Ook kan je het Onze Vader bidden of het gebed van Fransicus:
Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Gerelateerde verhalen

Meer

Blurring in de Kerk

Auteur: Iris Lammerts van Bueren - Foto: Ilaria Foresi . Wie mijn loopbaan langer volgt, weet dat ik ooit ben afgestudeerd op het fenomeen 'blurring' in de context van de voedselsector. Ik onderzocht het vervagen van grenzen in ambacht, verdienmodellen en outlets...

Lees meer

Incarnatie

Auteur: Len Borgdorff . Met ruim dertig mensen verbonden aan verschillende  protestantse Utrechtse kerken bezochten we ter lering, bezieling en ook voor ons eigen vermaak een aantal kerken en woordvoerders daarvan in Londen. Zondagochtend waren we in een...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons