Vaar Wel Zingen

Soms is er ergens in de stad een uitvaart, waarbij de pastor of voorganger vermoedt, dat er te weinig zangkracht of -kennis zal zijn om de gewone liederen uit het Liedboek mee te kunnen laten zingen. Dan wordt in arren moede weleens besloten een CD op te zetten. Met...
Herdenk Qatar

Herdenk Qatar

op zondag 19 november in de Domkerk – Herdenkingsdienst arbeiders WK Qatar op startdag WK. Micha Nederland, Tearfund, PAX voor vrede, PopUpWerk, Living Image en MissieNederland organiseren een herdenkingsdienst voor de arbeiders die onder gruwelijke...