Waar heeft de PGU al dat geld voor nodig?

In januari ontvangen alle leden van de Protestantse Gemeente
Utrecht (PGU) van hun eigen wijkgemeente de brief voor de 
Actie Kerkbalans. Daarin roept elke wijk in haar eigen 
stijl en bewoordingen de leden op in 2020 financieel bij te dragen.
Kerkbalans is dus een actie op wijkniveau.