31 aug 2020 | Nieuws

Vriendschap tussen Accra en Utrecht onderzocht

Geschreven door Harry Veenstra

De vriendschapsband tussen de PGU en de Presbyterian La Nativity Church in Accra bestaat inmiddels al 26 jaar. Vorig jaar vierden we het 25 jarig bestaan met een symposium. Daarnaast vroegen we ons ook af : ‘Wat heeft het opgeleverd, over en weer?’ Het leek ons als Ghanacomité een goed idee om een theologiestudent te vragen dat eens voor ons uit te zoeken, om dan te kijken hoe we het beste verder kunnen gaan. 

Dat is gelukt.

Op vrijdag 21 augustus kwam Emmanuel Afari, zelf afkomstig uit Accra, op bezoek bij het Ghanacomité. Als internationale theologiestudent aan de PThU onderzocht hij deze bijzondere vriendschapsband en maakte hij een lijvige scriptie. Door zowel mensen uit Accra als Utrecht te interviewen kreeg hij een goed beeld van wat men heeft geleerd van elkaar, waar men van heeft genoten of waar men zich over heeft verwonderd, en hoe het hen heeft veranderd. Hij is erg onder de indruk van wat hij allemaal hoorde. 
In de tuin van ds Aline Barnhoorn, met Ghanese temperaturen, luisterden de leden van het Ghanacomité naar zijn bevlogen woorden.

Juist omdat de vriendschapsband is gestoeld op gelijkwaardigheid, het ervaringen uitwisselen en elkaar te laten genieten van wat je elk als gemeente te bieden hebt, maakt dat je er allemaal van leert. Er is geen afhankelijkheidssituatie, de een staat niet boven de ander. Er zijn zeker verschillen in opvattingen, in geloofsovertuigingen. Die diversiteit zet je aan het denken, maar zorgt tot op heden niet voor verwijdering, eerder voor verrijking en de wens elkaar beter te begrijpen. Emmanuel ziet dat als een grote inspiratiebron en moedigt het comité aan om door te gaan met deze bijzondere uitwisseling Jezus brengt ons samen en maakt ons één. Dat is een groot goed in de wereld van vandaag. Hij spoorde ons ook aan om de vriendschapsband bredere bekendheid te geven, zodat ook anderen misschien zo’n soort vriendschap zouden willen aangaan.

Het onderzoek is digitaal beschikbaar. 
Trouwens, het verslag van het laatste bezoek en het symposium ook.
Stuur een mail naar ghanacomite@gmail.com en we sturen het u toe.

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Podcast over de klokken van Utrecht

Op 12 juli lanceert het Utrechts Klokkenluiders Gilde de nieuwe podcastserie 'Het geluid van Utrecht'. Het gilde, dat de Utrechtse klokken al 45 jaar luidt, wil het lustrum graag samen met de stad vieren. Deze zomer kan elke Utrechter op reis zijn thuisgeluid dus via...

Lees meer

VaarWel Uitvaartzang

Kan een mp3-bestand of een cd de fysieke gemeentezang vervangen? De groep VaarWel vindt van niet. Als bij een uitvaart extra zangondersteuning nodig is, komen leden van de groep naar een aula of kerk om te ondersteunen met zingen. Op 4 september oefenen zij samen...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons