12 nov 2022 | Nieuws, Pupjes

Utrecht geeft warmte – manieren om te helpen

Geschreven door Andreas Havinga

Omdat de energieprijzen afgelopen maanden enorm gestegen zijn, komt een grote groep mensen in de problemen. In november en december (her)starten we de actie “Utrecht geeft warmte”, waarbij we uw hulp vragen. Dit is een vervolg op een eerdere actie van ruim een half jaar geleden. De Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) heeft toen ruim € 43.000 opgehaald en herverdeeld aan mensen die dit hard nodig hebben.

Hieronder leest u wat de Utrechtse kerken organiseren en hoe u kunt helpen:

1. In samenwerking met het Leger des Heils worden ‘warme kamers’ aangeboden aan mensen die thuis genoodzaakt zijn de verwarming uit te zetten. Kijk op warmekamers.nl: er is koffie en soep en ruimte voor een gesprek. Voor deze “warme kamers” worden vrijwilligers gezocht. Er zijn vier locaties in Utrecht: Zuilen, Overvecht, Ondiep en Kanaleneiland. Er is hulp nodig op zaterdag (11.00-16.00 uur) en zondagmiddag (13.00-16.00 uur) in het inloopcentrum aan de Prinses Margrietlaan in Zuilen. Aanmelden bij maaike.van.oosterom@legerdesheils.nl

2. Meedoen aan de herverdeelactie: De overheid geeft iedereen in november en december € 190 als tegemoetkoming voor de stijgende energieprijzen. Gemeenteleden die deze tegemoetkoming zelf niet nodig hebben of dit bedrag (deels) kunnen missen, nodigen wij uit dit te doneren. De Protestantse Diaconie Utrecht zorgt dat dit geld wordt verdeeld onder mensen die het hard nodig hebben. U kunt uw bedrag ook overmaken op NL73 RABO 0302 4823 77 t.n.v. Diaconie PGU – Utrecht geeft warmte, o.v.v. Ik geef warmte. De giften zijn aftrekbaar voor de belasting.

3. Als u mensen kent die in problemen (dreigen te) komen, dan kunnen zij zich melden via utrechtgeeftwarmte.nl. Heeft u vragen of ideeën, neem dan contact op met de diaconie van uw eigen kerkgemeente. U kunt ook contact opnemen met Marleen de Vries, manager van de Protestantse Diaconie Utrecht via m.devries@protestant-utrecht.n

Lees hier de recente brief ‘Utrecht geeft warmte krijgt vervolg!’ van de Protestantse Diaconie Utrecht.

.

Bronnen: Nieuwsbrief, Jacobikerk, zaterdag 12 november 2022, tuindorpkerk.nl en nk-utrecht.nl

Foto door günther via pixabay.com

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Zorgen over strafbaarstelling

Illegaliteit strafbaar stellen? Naar aanleiding van de plannen van het nieuwe kabinet maakt de Diaconie Protestantse Kerk Utrecht, zich grote zorgen. Beste lezer, Ook wij, als Diaconie Protestantse Kerk Utrecht, maken ons grote...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons