14 nov 2021 | Nieuws

Persbericht Mantel van Sint Maarten 2021

Geschreven door Redactie

Jaarlijks reiken de gezamenlijke kerken van Utrecht een stimuleringsprijs uit aan diaconale en maatschappelijke initiatieven in onze stad die voornamelijk draaien op basis van vrijwilligheid. Daarmee willen wij mensen in het zonnetje zetten die vanuit het hart een ander geven wat hij of zij op dat moment nodig heeft, net als ooit de patroonheilige van de stad Utrecht, de heilige Sint-Maarten. In het jaar 2021 hebben wij onze blik gericht op initiatieven die iets bijdragen aan het welzijn van immigranten.

Wij reiken de hoofdprijs van €2.500,- uit aan Woongemeenschap Overhoop. De gelaagdheid van het initiatief Woongemeenschap Overhoop is heel bijzonder. Er is vooraf goed onderzoek gedaan naar de nood van de mensen in Overvecht: Weinig samenhang tussen alle mensen die overal vandaan komen, een grote dorst naar vriendschap en een verlangen naar een zinvolle plek in de maatschappij.

De bouw van het huis heeft mensen in de omgeving perspectief gegeven, een kans om gezamenlijk de wijk mooier en leefbaarder te maken. In het huis zijn vooral materialen gebruikt die elders overbodig waren. Ze waren beschadigd of gedateerd. Voor veel mensen redenen om spullen af te danken en voor de mensen in de wijk Overvecht, voor de mensen in de woongemeenschap, een kans om in gezamenlijkheid iets op te bouwen. Wat afgeschreven is voor anderen hier een nieuw leven geven. Voor het missende materiaal zijn een aantal Nederlandse ondernemers aangesproken. Zij gaven gul en regelden bereidwillig dat wat miste.

De woongemeenschap Overhoop bestaat uit een tiental mensen die hun leven delen met elkaar maar er zijn ook gastkamers voor mensen die tijdelijk onderdak nodig hebben. Buiten opvang krijgen mensen een rol en ontstaan vriendschappen door vrijwilligerswerk te verrichten in weggeefwinkel ‘mooie zooi ’of mee te helpen met activiteiten. Zo mengt oud en nieuw, beschadigd en gaaf zich op een natuurlijke manier. Geen mens is hier overbodig, je kunt er gewoon ‘zijn ’of meedoen aan een activiteit.

De, in de visie geformuleerde ‘geplante boom ’blijkt de juiste soort te zijn voor deze wijk vol mensen met een migratieachtergrond. In deze beschutting gedijen de mensen en zijn zelf ook vrucht gaan dragen.

 

Alle andere 7 initiatieven die zijn aangedragen kunnen rekenen op een bedrag van €500,-. Dit als blijk dat ook hun inzet zeer word gewaardeerd.

Voor meer informatie zie www.mantelvansintmaarten.nl

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Podcast over de klokken van Utrecht

Op 12 juli lanceert het Utrechts Klokkenluiders Gilde de nieuwe podcastserie 'Het geluid van Utrecht'. Het gilde, dat de Utrechtse klokken al 45 jaar luidt, wil het lustrum graag samen met de stad vieren. Deze zomer kan elke Utrechter op reis zijn thuisgeluid dus via...

Lees meer

VaarWel Uitvaartzang

Kan een mp3-bestand of een cd de fysieke gemeentezang vervangen? De groep VaarWel vindt van niet. Als bij een uitvaart extra zangondersteuning nodig is, komen leden van de groep naar een aula of kerk om te ondersteunen met zingen. Op 4 september oefenen zij samen...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons