Al jaren wordt er in Leidsche Rijn rond deze tijd de jaarlijkse Parkdienst gehouden. Omdat er op dit moment geen evenementen mogelijk zijn, is er dit jaar als alternatief een gezamenlijke dienst via het online kanaal.

De dienst op zondag 21 juni gaat uit van vijf kerken uit de wijk, en wel Familiekerk de Fakkel, GKV Leidsche Rijn, de Marekerk (PKN), de Rank (baptisten) en RijnWaarde (NGK). De dienst wordt uitgezonden vanuit de Marekerk en start om 10.15 uur. Dus via dienstmeekijken.nl/marekerk.

We spreken in de dienst over wat de corona-tijd betekent voor de mensen in Leidsche Rijn en hoe wij in deze tijd kerk kunnen zijn. Voor de kinderen is een filmpje opgenomen, die te bekijken is via youtu.be