29 mrt 2021 | Nieuws

‘Membra Jesu nostri’ van Dieterich Buxtehude (1637-1707) in de Nicolaikerk (Online)

Geschreven door Harry Veenstra

Vrijdag 2 april, Aanvang 19.30 uur.

In deze Goede Vrijdagviering zal het passieverhaal volgens Marcus gelezen worden, afgewisseld met de 7 korte cantates uit de cantatecyclus Membra Jesu nostri, Buxtehude’s belangrijkste scheppingswerk.

Als basis voor Membra Jesu nostri gebruikte Buxtehude een toenmalig bekend gedicht van Arnulf von Löwen (ca. 1200-1250): Salve mundi salutare. In dit gedicht staat de middeleeuwse mysticus stil bij verschillende lichaamsdelen van de gekruisigde Jezus. (Ook het bekende kerklied ‘O hoofd bedekt met wonden’ is gebaseerd op dit gedicht van deze Arnulf von Löwen.)
Iedere cantate kent 3 aria’s, die gaan over een lichaamsdeel van Jezus: de voeten, knie, handen, zij, borst, hart en gezicht. De cantates beginnen en eindigen met een koordeel, dat gebaseerd is op een Oud Testamentische tekst, die met het lichaamsdeel in verband gebracht kan worden. Buxtehude koos deze teksten zelf. Verder starten de cantates met een korte instrumentale inleiding en wordt de hele cyclus afgesloten met een virtuoos ‘amen’.

Naast 2 violen is het stuk bedoeld voor continuo (bas- en akkoordinstrumenten) en vijf zangers. In de aria’s zingen de zangers uiteraard solo, in de tutti’s worden ze versterkt met extra zangers. In dit geval dus door zangers van de Nicolaicantorij. Er is een prachtige solistengroep: Fiona Ellis en Linde Schinkel, sopraan; Tim Braithwait, altus; Guido Groenland, tenor en Yonathan Brink, bas.

De muziek is fris en direct, zoals de muziek uit de 17e eeuw meestal is. Barokmusici zijn dol op deze noten van de Lutheraan uit Lübeck. Niet alleen musici van nu, maar ook die van toen. De eerder genoemde Bach mocht Buxtehude tot zijn fans rekenen.
Het belooft een inspirerende en spirituele viering te worden op Goede Vrijdag in de Nicolaikerk.

U kunt hem online meevieren via het YouTube-kanaal van de Nicolaikerk (www.nicolaikerk.nl)

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Podcast over de klokken van Utrecht

Op 12 juli lanceert het Utrechts Klokkenluiders Gilde de nieuwe podcastserie 'Het geluid van Utrecht'. Het gilde, dat de Utrechtse klokken al 45 jaar luidt, wil het lustrum graag samen met de stad vieren. Deze zomer kan elke Utrechter op reis zijn thuisgeluid dus via...

Lees meer

VaarWel Uitvaartzang

Kan een mp3-bestand of een cd de fysieke gemeentezang vervangen? De groep VaarWel vindt van niet. Als bij een uitvaart extra zangondersteuning nodig is, komen leden van de groep naar een aula of kerk om te ondersteunen met zingen. Op 4 september oefenen zij samen...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons