12 mrt 2022 | Nieuws

Matthijs de Jong hoogleraar Bijbelvertalen aan de VU  

Geschreven door Redactie

Dr. Matthijs de Jong is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar Bijbelvertalen aan de Vrije Universiteit Amsterdam. ‘Dit draagt eraan bij dat er ook in de toekomst goed opgeleide Bijbelvertalers zijn in het Nederlandse taalgebied‘, zegt directeur Rieuwerd Buitenwerf van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG). De VU ziet uit naar de komst van De Jong.

De Jong volgt als hoogleraar Bijbelvertalen Lourens de Vries op, die onlangs met emeritaat ging. Op verzoek van het NBG blijft dit specialisme nu als bijzondere leerstoel bestaan aan de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). De Jong wordt parttime hoogleraar en blijft daarnaast werken bij het NBG.

‘Bijbelvertalen is een vak met grote maatschappelijke relevantie. Dat bleek toen de verschijning van de NBV21 groot nieuws was’, aldus Buitenwerf. ‘Het maken van een goede Bijbelvertaling is een specialisme waarvoor een wetenschappelijke opleiding nodig is. Dat specialisme krijgt, hopen wij, door het onderzoek en het onderwijs van De Jong de aandacht die het verdient.’

 

Samenwerking VU-NBG

De VU is blij met de herbezetting van de leerstoel. Hoogleraar Mirjam van Veen, hoofd van de afdeling waarin De Jong komt te werken: ‘Met De Jong haalt de VU een vakman in huis. We hebben een sterke tak Bijbelwetenschappen en zijn blij dat De Jong die groep nog verder komt versterken. Weinig boeken zijn zo relevant als de Bijbel. Juist als het gaat om Bijbelvertalen is de samenwerking met een grote maatschappelijke partner als het NBG voor de VU van grote waarde. Deze leerstoel en deze samenwerking passen bij uitstek ons profiel. Maatschappelijke relevantie en excellent onderzoek komen samen bij deze leerstoel.’

 

Fundamentele reflectie

‘Ik zie ernaar uit om aan de slag te gaan’, reageert Matthijs de Jong. ‘Het biedt me de gelegenheid om fundamenteel te reflecteren op het vertalen van de Bijbel. Ik hoop bij te dragen aan onderzoek op het snijvlak van Bijbelvertalen en exegese. Iedere vertaling begint immers met begrijpen van de tekst, en hoe je die begrijpt is bepalend voor je vertaling. Maar ons begrip van de tekst wordt mede gepaald door onze eigen context. De eigen context moet daarom onderdeel zijn van de reflectie. Dat zie je terug in de leeropdracht: Bijbelvertalen in eigentijdse context.’

De Jong studeerde theologie in Leiden en deed een master in Oriental Studies aan de Universiteit van Oxford. Aan de Leidse universiteit promoveerde hij in 2006 cum laude op een vergelijkend onderzoek naar Jesaja en de nieuw-Assyrische profetieën. Sinds 2006 is hij werkzaam bij het NBG, eerst als nieuwtestamenticus en vanaf 2016 als Hoofd Vertalen en Bijbelwetenschap. Hij werkte mee aan de Bijbel in Gewone Taal en was projectleider van de NBV21.

 

Foto: Matthijs de Jong © NBG, Carla Manten

 

NOOT VOOR DE REDACTIE

Interviewverzoeken aan De Jong en vragen over zijn leeropdracht kunt u voorleggen aan NBG-persvoorlichter Peter Siebe, 06-20424699 of 06-33087962 (perstelefoon), psiebe@bijbelgenootschap.nl of (Vlaamse media) bij Specialist Communicatie Arne Willems, +32478.64.23.67, awillems@bijbelgenootschap.be

Specifieke vragen over de leerstoel kunnen voorgelegd worden aan VU-hoogleraar Mirjam van Veen,

06-23513008, m.g.k.van.veen@vu.nl.

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Podcast over de klokken van Utrecht

Op 12 juli lanceert het Utrechts Klokkenluiders Gilde de nieuwe podcastserie 'Het geluid van Utrecht'. Het gilde, dat de Utrechtse klokken al 45 jaar luidt, wil het lustrum graag samen met de stad vieren. Deze zomer kan elke Utrechter op reis zijn thuisgeluid dus via...

Lees meer

VaarWel Uitvaartzang

Kan een mp3-bestand of een cd de fysieke gemeentezang vervangen? De groep VaarWel vindt van niet. Als bij een uitvaart extra zangondersteuning nodig is, komen leden van de groep naar een aula of kerk om te ondersteunen met zingen. Op 4 september oefenen zij samen...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons