Een boeiende lezing door Paul Brenninkmeijer (1940) over Byzantijnse liturgie

De Byzantijnse liturgie is de liturgie van de oosters-orthodoxe kerken, maar ook van met de kerk van Rome verbonden byzantijnse kerken en gemeenschappen. Kenmerkend is de grote eerbied voor het Mysterie dat gevierd wordt. Men beleeft er de aanwezigheid van Christus en ook van de heiligen die met Christus in de hemel zijn.
Men vergeet er de tijd. Symboliek speelt er een voorname rol. De liturgie wordt beleefd als werking van de Heilige Geest. Iconen hebben een belangrijke plaats in de Byzantijnse liturgie, en de lezing zal dan ook uitleg geven over iconen van Christus en Maria en van belangrijke kerkelijke feesten.

Paul Brenninkmeijer (1940) is priester van het Aartsbisdom Utrecht. Hij is priester gewijd in 1964 en was tot zijn emeritaat in 2006 parochiepriester. Hij schildert zelf iconen en is voornamelijk voorganger in de Byzantijnse liturgie binnen de Rooms-katholieke kerk.
Zie ook: www.paulbrenninkmeijer.nl

Wanneer: maandag 27 mei 2019
Plaats: Tuinzaal van het Centraal Museum
Tijdstip: 20.00-22.00 uur

De toegang is vrij