16 dec 2020 | Nieuws

Kerk in lockdown

Geschreven door Harry Veenstra

Wat doet de kerk in de bijna totale lockdown die tot 19 januari geldt? En hoe gaat zij dit jaar Kerst vieren? Daar hebben we als Protestantse Gemeente Utrecht natuurlijk over nagedacht. Allereerst gaan we door met wat van ons gevraagd wordt en wat we ook zelf als een kernopdracht van de kerk zien, namelijk juist in deze tijd omzien naar eenzame en kwetsbare mensen. En daarnaast gaan we ook door met het organiseren van vieringen, met name ook met Kerstmis, maar dan in een nóg iets sterker aangepaste vorm.

We hebben als kerken het wettelijke recht op grond van de vrijheid van godsdienst om als we dat willen met honderden mensen samen te komen. Dat zou natuurlijk wel fijn zijn met Kerst! Maar we gebruiken dat recht als kerk bewust niet; we zoeken niet het randje op van wat voor ons nog net wel mag. En dat willen we de komende kerstdagen ook zo blijven doen. Waarbij we dan ook als kerk nóg een tandje bij schakelen om onze bijdrage te leveren aan een gezonde Kerst voor alle Nederlanders.

Hoe dat tandje wordt bij geschakeld, verschilt in de PGU per wijkgemeente en per kerkgebouw. In de ene wijkgemeente wordt ervoor gekozen om ondanks de gigantische ruimte die het kerkgebouw biedt het aantal kerkgangers toch beperkt te houden, óók op Kerstavond. In een andere wijkgemeente worden creatieve plannen om op kerstavond drie diensten met drie keer 30 kerkgangers te houden nu geschrapt. Want de dringende oproep van de overheid om het aantal verkeersbewegingen en contacten zo laag mogelijk te houden willen we serieus nemen – ook op Kerstavond. En in nog weer een andere wijkgemeente is besloten de kerkdienst maximaal in te krimpen tot het aantal mensen dat daarin een taak heeft en daarmee helemaal in te zetten op video-streaming van de kerkdienst.

Kortom, we kiezen als Protestantse Gemeente Utrecht dit jaar voor maatwerk. Het Kerstfeest gaat door. Maar dan wel op een voor deze tijd gepaste wijze, dus bijna volledig online. We zoeken dit jaar niet de drukte van Bethlehem met zijn uitverkochte horeca, maar de stilte van de stal, om daar het Kind van Kerstmis te verwelkomen. En we wensen daarbij iedereen veel heil en zegen en een gezond nieuw jaar!

Diaconie Utrecht helpt

In opdracht van PGU

Gerelateerde verhalen

Meer

Podcast over de klokken van Utrecht

Op 12 juli lanceert het Utrechts Klokkenluiders Gilde de nieuwe podcastserie 'Het geluid van Utrecht'. Het gilde, dat de Utrechtse klokken al 45 jaar luidt, wil het lustrum graag samen met de stad vieren. Deze zomer kan elke Utrechter op reis zijn thuisgeluid dus via...

Lees meer

VaarWel Uitvaartzang

Kan een mp3-bestand of een cd de fysieke gemeentezang vervangen? De groep VaarWel vindt van niet. Als bij een uitvaart extra zangondersteuning nodig is, komen leden van de groep naar een aula of kerk om te ondersteunen met zingen. Op 4 september oefenen zij samen...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons