Op zondag 12 januari is er na de succesvolle vorige versies weer een Jazzvesper in de Nicolaïkerk, aanvang 17.00 uur.

Ook dit keer wordt meegewerkt door
Het Orgel Trio (HOT),
Henk Kraaijeveld –zang ,
Berry van Berkum orgel
en de Vespercantorij NicolaÏkerk o.l.v. Ko Zwanenburg.

De voorganger is Hendrie van Maanen.

Tijdens de vesper klinkt er o.a. muziek van John Rutter (Deep river) , Buddy Greene (Mary did you know ) Johannes Matthias Michel (Cantate Domino) en Duke Ellington.

De toegang is vrij. Bij de uitgang is er een collecte voor het muziekfonds. U bent van harte welkom.

Ko Zwanenburg, cantor-organist Nicolaïkerk.