18 apr 2023 | Nieuws, Pupjes, Vacatures

Gezocht: Scriba voor de classis Utrecht

Geschreven door Redactie

De classis Utrecht is dringend op zoek naar een scriba. Na een ambtstermijn van bijna 5 jaar legt de huidige scriba zijn functie neer: “Het was een boeiende tijd, maar nu is het een goed moment om het stokje over te dragen.” Middels een brief roept de classis geïnteresseerden op zich te melden voor deze boeiende functie:

In onze classis wordt het moderamen van de classis gevormd door de voorzitter, scriba en
classispredikant. Samen hebben zij tot taak het voorbereiden samenroepen van de
classicale vergadering en het breed moderamen, het opmaken van verslagen, het uitvoeren
van besluiten, het afdoen van zaken van formele en administratieve aard. De scriba vervult
in dit alles een centrale rol.

Tot de taken van de scriba behoort:

 1. Het voorbereiden van de maandelijkse vergaderingen van het breed moderamen;
 2. Het maken van de notulen van de vergaderingen;
 3. De schriftelijke afwerking van de besluiten;
 4. Het verzenden van de maandelijkse nieuwsbrieven;
 5. Het bijhouden van de (digitale) post;
 6. Ondersteuning van gemeenten bij allerlei kerkordelijke processen, zoals het
  beroepingsproces;
 7. Secretariële ondersteuning van de classispredikant;
 8. Meedenken over het beleid van de classis, het voorbereiden van de classicale
  vergadering (driemaal per jaar);
  Het scribaat is een omvangrijke klus dat onze huidige scriba ca. 15 uur per week kost.
  Daartegenover staat het meewerken in een enthousiast team. Ook is er een
  onkostenvergoeding beschikbaar.
  Indien u belangstelling heeft reageer dan vóór vrijdag 28 april a.s. Graag uw CV v.w.b. uw
  kerkelijke ervaring meesturen en delen in welke gemeente u meeleeft. We hopen dan in een
  gesprek nader met elkaar kennis te maken en in detail wat verder op de inhoud van de
  functie in te gaan.

Heeft u hart voor de kerk? Bent u bereid zich de kerkorde eigen te maken? Lijkt het u wat om
bovenplaatselijk bezig te zijn? Kunt u goed met een computer overweg? Draait u er de hand
niet voor om een ZOOM-vergadering te hosten? Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op
met de huidige scriba, Willem Seine (mail naar: classisscriba-utrecht@protestantsekerk.nl)
of met de voorzitster ds. A. Rijken – Hoevens (mail naar: rijkenhoevens@gmail.com)

.

Bronnen: nk-utrecht.nl, tuindorpkerk.nl en pwamerongen.nl

Gerelateerde verhalen

Meer

Warme Wintervieringen in Tuindorp

Niet oecumenisch, wél gezamenlijk. Wat begonnen is als een mogelijkheid om energie te besparen op koude zondagen is uitgelopen op een verdere inhoudelijke samenwerking Paulus- en Tuindorpkerk. Op 21 en 28 januari en op 11 en 18 februari 2024 gaan de wijkgemeente en de...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons