7 okt 2021 | Nieuws

Buurtpastoraat Utrecht zoekt penningmeester

Geschreven door Gohar Hovanes

Wil je als vrijwilliger meewerken aan een organisatie die zich kenmerkt door trouwe aandacht en
liefdevolle zorg voor met name kwetsbare mensen in Utrecht? En kennen cijfers weinig geheimen voor
je? Dan hopen we met jou kennis te maken als onze nieuwe penningmeester.

Stichting Buurtpastoraat Utrecht is een ANBI-erkende stichting, werkzaam op het snijvlak van kerk en
samenleving. Het Buurtpastoraat heeft wortels in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft brede steun bij
veel kerken in Utrecht. Het Evangelie vormt voor ons een inspiratiebron. Het is een kleine organisatie
waarbij veel in gezamenlijkheid wordt gedaan. Vijf buurtpastores zijn verbonden aan verschillende
buurten van Utrecht. Een directeur zorgt voor de algehele leiding en is het scharnierpunt tussen
buurtpastores en bestuur. Het bestuur bestaat uit vijf leden en een vrijwilliger die notuleert. De
begroting is rond de drie ton.

Het gaat ons bij het Buurtpastoraat om het goede leven te zoeken met mensen, zowel in hun
persoonlijk leven als in de buurtsamenleving. We sluiten bij mensen aan. Bij wat kapot is in hun leven,
bij wat pijn doet en almaar niet wil lukken. Maar ook bij het goede, wat te vieren valt, de krachten en
talenten die we ontdekken. Vijf deeltijd buurtpastores zijn zo op het héle leven gericht.. We werken
vanuit de presentiebenadering. Buurtbewoners en het buurtleven bepalen onze agenda
De pastores zijn hoogopgeleide professionals die met een grote mate van zelfstandigheid hun werk
doen. Op http://www.buurtpastoraatutrecht.nl staan verhalen over ons werk. Ook de jaarverslagen zijn daar
te vinden.

Wat doet de penningmeester?
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiën van de stichting. Concreet houdt dit het
volgende in: de penningmeester
– is lid van het bestuur en doet mee aan de besluitvorming in de bestuursvergadering.
– zorgt jaarlijks voor een begroting en jaarrekening die wordt goedgekeurd in de bestuursvergadering.
– zorgt ervoor dat de betalingen die nodig zijn ook daadwerkelijk worden gedaan.
– waakt over de te ontvangen gelden en signaleert wanneer dat nodig is.
– denkt mee over het verkrijgen van gelden van donoren als inkomsten voor de stichting.
– zorgt voor tussentijdse financiële rapportages en presenteert deze in de bestuursvergadering.
– heeft zitting in de financiële commissie ter voorbereiding van te nemen besluiten in de
bestuursvergadering.
– heeft contact met de salarisadministratie
– heeft contact met de accountant over de controle van de jaarrekening.

Verwachte tijdsinvestering
Ongeveer acht bestuursvergaderingen van 2,5 uur (’s avonds)
Een jaarlijkse ‘heidag’ met alle betrokkenen.
Af en toe overleg met de directeur.
Financiële zaken ongeveer 10 uur per maand.

Profiel
De penningmeester die wij zoeken, heeft relevante ervaring met het voeren van financieel beleid, bij
voorkeur in een vergelijkbare situatie waarin de inkomsten ieder jaar opnieuw onzeker zijn. Het is een
functie op basis van vrijwilligheid. Affiniteit met de doelstelling van de stichting is een voorwaarde. Wil
je meer weten of doorpraten? Kijk op http://www.buurtpastoraatutrecht.nl en/of neem contact op met
directeur Erica Euving via e.euving@buurtpastoraatutrecht.nl of 06-13068230. Bij haar kun je ook je
belangstelling aangeven, liefst voor 20 oktober. Daarna gaan we in gesprek en volgt een
kennismakingsperiode over en weer.

Gerelateerde verhalen

Meer

Warme Wintervieringen in Tuindorp

Niet oecumenisch, wél gezamenlijk. Wat begonnen is als een mogelijkheid om energie te besparen op koude zondagen is uitgelopen op een verdere inhoudelijke samenwerking Paulus- en Tuindorpkerk. Op 21 en 28 januari en op 11 en 18 februari 2024 gaan de wijkgemeente en de...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons