Festival Oude Muziek:  van 27 augustus t/m 5 september.

Muziek spreekt . . . Let’s talk!

Dat muziek uit de renaissance en barok teruggrijpt naar de retorica uit de klassieke oudheid is bekend. Die verbondenheid vormt het centrale uitgangspunt voor de naoorlogse oudemuziekbeweging.

De 2021 editie van dit jaarlijks festival is gewijd aan retorische gebaren van welke soort dan ook: vocaal, instrumentaal, fysiek, muzikaal, gesproken en gezongen. De noten klinken daarbij niet om te behagen, maar om hun emotionele impact. En daarbij is wellicht maar één vraag van doorslaggevend belang: is de muzikale redevoering die we horen overtuigend of niet?

Acht van de locaties zijn in binnenstadskerken:  de Domkerk, Geertekerk, Jacobikerk, Janskerk, Lutherse Kerk, Pieterskerk, Nicolaïkerk en Willibrordkerk.

Lees hier de festivalbrochure online.

Het Festival Oude Muziek volgt de coronamaatregelen van de Rijksoverheid. Lees hier meer informatie om u voor te bereiden op uw bezoek.

.

.

Foto:  Scott Gruber via unsplash.com

.