In januari ontvangen alle leden van de Protestantse Gemeente
Utrecht (PGU) van hun eigen wijkgemeente de brief voor de 
Actie Kerkbalans. Daarin roept elke wijk in haar eigen 
stijl en bewoordingen de leden op in 2021 financieel bij te dragen.
Kerkbalans is dus een actie op wijkniveau.

Met uw bijdrage kunnen wij invulling blijven geven aan het kerk zijn in de stad.