De bus schuift hortend

door het mistig duister

van de avond

 

stoere armen grijpen

in zwarte contouren

naar omhoog

 

ik ontwaar kastanjebomen

 

langs de singel smeken zij

om licht

 

 

 

Oeke Kruythof