Stille ramen weerspiegelen
de bomen
Geen bezoek
Geen wandeling
in de zon.
Gangen gesloten
Beertjes, bloemen
plots verdwenen.

Ik zie ze nog dansen
in liefde voor elkaar.
Wandelen hand in hand.
Rolstoel toen het moeilijk werd.
Iedere dag
Jaren lang.
Nu zonder afscheid uit het leven
weg gegleden.
Alleen.

Fredy Schild