Ik wil een wereld scheppen

van enkel en alleen maar bloemen

 

en licht veel licht

vriendelijk en zacht

van over grenzen heen

van alle zonnestelsels samen

 

zodat ik zal verdrijven

de duisternis

de onontwarbaarheid

 

en ik op eigen vleugelslag

de zwaartekracht zal tarten

en zo zal vliegen naar

een verte zonder horizon

ultieme grenzeloze vrijheid

 

totdat de adem terugkeert

in mijn ziel

en ik herboren weer met

beide benen op de grond sta

 

moedig vol vertrouwen

 

dit zal ik dan genade noemen

dit en nog zoveel meer –

 

 

Oeke Kruythof