De spiegel vertelt van jaren,
je ziet ze niet.
Het beeld verschuift
laat zien hoe je was
nog bent, diep van binnen.
Een val ,ziek, verzwakt,
met liefde verzorgd.
Maar niemand kent je,
niemand ziet dat kleinood
dat je koestert diep van binnen.
Jouw geheim
je glimlacht
omdat je weet.

Fredy Schild