Vanuit mijn bed nog vol
nachtelijke dromen
kijk ik naar buiten.
Twee duiven fladderen
als vallende bladeren
uit de plataan voor mijn raam.
Z,n stam kleurt stralend goud
in de lage ochtendzon,
bladeren wuiven in de wind.
Het licht trekt mij uit mijn dromen.
Kleine plichtjes roepen mij .
De was ,ontbijt, de krant
en straks misschien een wandeling
langs de Kromme Rijn.
Ik verheug mij op de verrassingen
die ook deze dag weer zal brengen,
dankbaar te kunnen genieten
van het
,,kleine”

Fredy Schild