Laten we meer luisteren dan spreken
horen naar wat de ander te zeggen heeft.
Laten we spreken in een taal,
die van respect en vriendschap
de taal van de liefde .

Fredy Schild