Uw trouw
staat om mij heen
gelijk een muur
waarin geen bres te slaan valt

Uw liefde
loopt onafgebroken wacht

zo zal ik in U
meer dan overwinnaar wezen

in U
die vandaag voorgoed
de dood ontkracht

Oeke Kruythof