Lang geleden mocht ik de kaars doven
op goede Vrijdag.
Wij gingen stil huiswaarts in herinnering
niet alleen aan Hem
maar ook geliefden
ons ontvallen.
Nu alleen en soms ook eenzaam
herdenken wij, maar vieren ook de hoop
op een nieuw begin
gesterkt door ons geloof dat alles goed komt.

Fredy Schild