U bent ons tegemoet gesneld
in de nacht van onze dood
U hebt gestreden
waar alleen te strijden viel:
in de nacht van onze dood –

daarom was er Golgotha
daarom werd U mens
daarom is het Pasen:
overwonnen is de dood!

Onderpand van ons geloof
tot aan het eind der tijden –
laat ons daarom vieren
de Dag der Dagen
tot aan Uw komend Koninkrijk!

Oeke Kruythof