Op de golfslag van het leven breekt het samenzijn
zonder het strand te bereiken.
De stroming neemt je mee in verdriet over verloren
liefdes
Het vroeger vol herinnering stroomt onverbrekelijk
met je mee
om samen het strand te bereiken, het strand van
liefde en hoop
op
nieuw geluk
Misschien.

Fredy Schild