Waar maakbaar leven verbrokkeld werd,
waar vanzelfsprekendheid
vervloog in een onzekere toekomst,
gaan we stap voor stap
het nieuwe jaar tegemoet.
Onschuldig 2021
wenkt ons,
Verdriet en hoop vergezellen ons
in het vertrouwen dat alles
goed komt.

Fredy Schild