God met ons

in mijn angst en kleingeloof
is het de uitgestoken hand
die telt
Uw hand
die ik vastgrijp
boven de ravijnen van het leven

God met ons

Uw hand
die er was
nog voordat ik bestond
die er is en er zal zijn
tot in alle eeuwen
Uw hand
die mij veilig voert
naar vaste grond

God met ons

Uw hand
in liefde
naar mij uitgestoken
mij reddend
mij beschermend

God met ons

heilzaam
resoneert de antifoon
in álle feesten

God met ons

maar zij klinkt en zingt
het wezenlijkst
met Kerst

God met ons

Oeke Kruythof