Een stralende ster wijst de weg.
Zij gaan allen ,de herders, de wijzen,
verwachtingsvol.
Staan ontroerd, hun giften in de hand.
Daar ligt het beloofde kind,
Gebed in stro.
Een kind door God gezonden.
Maria en Jozef
In stil geluk
om dit wonder,
geboren in een stal.
Geboren om de mensheid te verlossen
van zijn zonden, van zijn pijn.
Dank U God voor dit
Geschenk
en val in stilte
ieder jaar.

Fredy Schild