Ik droomde donker gebladerte
rond een vijver ,zwart als de nacht.
Waterlelies schimmig in het maanlicht,
stil en vol geheimen.
Een zonnestraal deed mijn droom
uiteen spatten en een verre vogel
zong mij de ochtend in.
Mijn droom lost op in een herinnering
zonder antwoord.

Fredy Schild