Ze vallen zomaar

in mijn open handen:

de klanken uit het carillon

die buitelend

op weg zijn naar

hun klankbord in de zon

 

Ik houd ze even vast

en laat ze dan weer los:

dronken feest van zonmuziek

omlijst in sierlijke gotiek –

 

Ik prijs mij een gelukkig mens

hier zittend in ’t portiek!

 

 

Oeke Kruythof