In de ronding
van de singel
stond je daar

je knoestig takkennet
boog naar het water

je spiegelbeeld
droeg woorden
van een nieuw begin

woorden
die ik overnam
en verder droeg –

en borg in de schoot
van mijn herinnering

Oeke Kruythof