23 mrt 2020 | Geloven, Interview

Waar twee of drie mensen samen zijn ….

Geschreven door Harry Veenstra

Zondagochtend 22 maart. Het is half tien. Acht koorleden van het koor van Holy Trinity Church, het kerkgebouw van de Anglicaanse gemeente in Utrecht aan het Van Limburg Stirumplein, treden aan zonder de traditionele koorgewaden. Zij zitten niet in de koorbanken, maar hebben plaats genomen in de kerkbanken. Zij staan fysiek anderhalve meter uit elkaar. Zij delen geen partituren met elkaar. Er is geen organist. Ze zingen a capella. Over een uur begint de live-stream dienst. Het koor repeteert nog enkele Engelse hymnes gebaseerd op Bach koralen. Ik sprak met Muriel Zwart Fluckiger, kersverse waarnemend dirigente van het koor, over haar opmerkelijke initiatief tot een gezongen zondagochtend dienst.

Muriel:
“Op dit moment bevinden wij ons in een hele heftige situatie. Toen twee weken geleden duidelijk werd dat door het Coronavirus de kerken hun deuren voorlopig moeten sluiten, was dat een heel gek gevoel! Afgelopen zondag was het voor mijn man en mij best een uitdaging hoe wij deze zondagochtend in wilden vullen.

In de opvoeding vinden wij het heel belangrijk om structuur, regelmaat en een goede houvast aan onze kinderen mee te geven. Een zondag zonder kerkdienst voelt niet echt als een zondag. Wij hebben een preek gelezen, de litanie gebeden, psalm 91 gelezen en een hymne gezongen.

Wij waren in het begin best zoekend en ik kan mij voorstellen dat andere dit ook zo ervaren. Juist het elkaar opzoeken en de gemeenschap met elkaar is iets wat ons als kerk sterkt en verbind. In de Bijbel staan vele verzen waar het over het samenzijn gaat. Denk aan bijvoorbeeld ‘Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden‘, Matteüs 18:20.

Het voelt dan ook als een ontzettend gemis en een gigantische aanval van de duivel! Deze heeft ons en de hele wereld op dit moment goed te pakken! Satan weet goed dat hij niet meer lang de tijd heeft, daarom slaat hij om zich heen. (‘Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel‘, Efeziërs 6:11)

Jammer zou ik het vinden wanneer de kerk bang wordt en terugkrabbelt (Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.Romeinen 12:21). Juist nu, waar de nood hoog is, hebben mensen een reikende hand nodig! Geloof, hoop en liefde zijn de drie punten waar wij mensen steeds weer gevoed in moeten worden om gelukkig, moedig en met een vriendelijk door het leven te kunnen. Onder andere deze punten worden elke zondag weer gesterkt en wij kunnen weer een week ertegen aan. Deze eerdergenoemde handreiking wil de Holy Trinity Church (op een veilige afstand) bieden.

Aangezien de gemeenteleden niet naar de kerk kunnen komen, proberen wij via deze livestream bij de mensen thuis te komen. Deze livestream is bedoeld om mensen mee te kunnen laten doen en om de samenhorigheid te laten voelen. Worden maar ook zang kan zo veel troost en hoop bieden de geest in ons sterken. Dat hopen wij met dit initiatief te bereiken (Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad, Johannes 15:12).

Laten wij allen elkaar op afstand de hand rijken, door er voor elkaar te zijn. Misschien een belletje geven aan mensen die alleen zijn, iemand te zeggen ik heb je lief en voor elkaar te bidden. ‘Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen, en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen, en dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen’, Hebreeën 10:24-25.

Arnold Rietveld

Gerelateerde verhalen

Meer

What if love is the masterplan?

Tijdens de Utrecht Pride op 3 juni stonden de deuren van de Jacobikerk open. Iedereen die behoefte had aan stilte, schoonheid, een toiletbezoek of een gesprek, was welkom. Dominee Wim Vermeulen had bijzondere ontmoetingen en fietste dankbaar weer naar huis. Al een...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons