Waar vind jij rust in je leven? Hoe geef je het een plek? Wat is rust eigenlijk?
Op zondag 9 februari verkennen we dit met VIERkracht.
We zoeken de rust in stilte, in beweging, en muziek en beeld. We komen tot onszelf, tot elkaar, tot God.

VIERkracht is een nieuwe vorm van vieren die we eens per maand uitproberen. Kijk voor meer informatie op de website van de Tuindorpkerk.

Wanneer: zondag 9 februari
Waar: Tuindorpkerk
Hoe laat: Vanaf 10.30 is er koffie. We beginnen om 11.00 uur.

Na de dienst is er – voor wie wil – een gezamenlijke lunch. Iedereen is van harte welkom!

Het voorbereidingsgroepje,
Henk, Jan, Kersten
, Sander, Sietske
,Thomas, Ype