In de Domkerk hebben we een aantal malen per jaar een Vesper Intro, een bijeenkomst waarin we ons verdiepen in aspecten van de vespers.

Hoe komt de liederenkeuze in de vespers in het Citypastoraat Domkerk tot stand?
Uit welke tradities putten wij?
Uit welke bundels worden hymnen gekozen en waarom?
Wie zijn de dichters en componisten die ons inspireren?
In welke tijd leefden zij, of zijn ze ook van nu?

Remco de Graas, cantor van onze gemeente vertelt, en wijst die middag de weg. Hij zet een en ander voor ons in een breder en dieper perspectief.

Programma 27 maart 2019:
16:30 Ontvangst met koffie en thee, ingang Domstraat
16.45 Vesper Intro Programma Hymnenboeken, in de Sacristie
18:15 Maaltijd in het Domcafé
19:00 Vesper in het Noordertransept

Contact & opgave via vespers@domkerk.nl
Ine Pont, kanunnik voor de vespers