Driemaal per jaar biedt de Werkgroep Getijden in de Domkerk een Vesper Intro aan.
Dit is een woensdagnamiddag waarop wij ons verdiepen in steeds een ander facet van de avondgebeden.
Het programma wordt gevuld met achtergrondinformatie en een werkvorm tot toe-eigening. Vervolgens gebruiken we een maaltijd (vrijwillige bijdrage), waarna we het avondgebed via nieuwe invalshoeken kunnen bijwonen.

Actueel 12-06-2019 Stilte in de Vespers

Op 12 juni 2019 is Claar de Roy-Brokmeier spreker. Zij is lid van de Nikolakommuniteit, draagt mede de middaggebeden in het Citypastoraat Domkerk en verzorgt meditatiecursussen.
Deze keer gaan we vooral met elkaar praten over stille tijd voor, tijdens en na de Vespers:

Zin-geving ? / Con-ZIN-tratie ?
Het stiltemoment in het avondgebed duurt een minuut of vijf, zes, zeven, acht.
Is dit een lege ruimte voor je, een rustmoment in de hectiek van de wereld om je heen?
Heb je het nodig om eens even je overbelaste, -bezette hoofd leeg te maken?
Ervaar je het als een kans op ontmoeting met de gelezen en gezongen teksten,
die eraan vooraf gaan in de dienst?
Vind je het raar, eng of confronterend om zo lang ‘niets’ te horen?
Heb je de stilte nodig als ijkpunt, als oriëntatiepunt?
Wordt het een ritueel van onontbeerlijke noodzaak, één of twee keer in de week?
Wat dóe je eigenlijk met zo’n stilte?
Wat gebeurt erdoor bij jou in de tijd erna, buiten de vespers?
We worden aan het denken gezet.
Kom meedoen en weet u uitgenodigd namens de Werkgroep Getijden Citypastoraat Domkerk.

Programma:
16.30 uur Ontvangst met koffie en thee
16.45 uur Vesper Intro
18.15 uur Gezamenlijke maaltijd in het Domcafé
19.00 uur Vesper in het Noordertransept

Opgave en info via: vespers@domkerk.nl