Schuld draagt als een vaak te zware last
overschaduwt levensvreugde en geluk.
Onomkeerbaar neemt het leven z’n loop
in goede en in kwade dagen.
Ons blijft de hoop en het vertrouwen
In Gods liefde en vergeving.
Hij gaf ons zijn zoon
opdat onze zonden werden gewist.
In ons verdriet om
Hem
die ons zijn leven schonk
gaan wij onze weg in dankbaarheid.

Fredy Schild