Als íets een christelijk thema is, is het vergeving. Netty de Jong, dominee in de Domkerk en net met emeritaat, zegt het in het magazine van PUP kernachtig: ‘Vergeving maakt je vrij’. Vergeving haalt een hoop ellende weg, in de samenleving. Geen moord en doodslag, geen kwellende wroeging van de dader. Toch is wraak volgens strafrechtadvocaat Willem Jan Ausma hipper dan vergeving. U kunt het allemaal horen in de podcast.

Met het thema ‘vergeving’ lanceren wij Utrechtse protestanten PUP . De letters staan voor:  Platform Utrechtse Protestanten. Het bestaat uit een tweemaandelijks magazine en een digitaal platform, daar zit u op dit moment op.

Wij zijn trots op onze titel ‘Protestanten’. Die is al ruim 500 jaar oud. Nog steeds maken we een vuist tegen holle frasen en onrecht. We willen onze energie steken in onze naasten, à la ons boegbeeld Jezus. “Heb je naasten lief als jezelf,” gaf hij ons mee.  Dat is een constructieve slogan. We zijn allemaal onderdeel van de Utrechtse gemeenschap, dus zitten we niet stil. Debatteren
(met politici en denkers), bouwen, zorg voor elkaar dragen. Iedereen kan met ons meedoen of meedenken, zowel de praktiserende protestant als de nieuwsgierige Utrechter.

We wensen u veel lees- en luisterplezier!  En mocht u het niet met alles eens zijn wat u leest en ziet, we vergeven het u.

Marieke van Willigen
hoofdredacteur PUP