Kan jij met sociaal ondernemerschap en creativiteit  een kerkgebouw in ‘wereldwijk’ Overvecht open gooien voor de buurt?

Hoe is de situatie?

In Utrecht Overvecht staat het Johannescentrum, een kerkgebouw in een karakteristieke architectonische stijl, waar een enthousiaste en inclusieve kerkgemeenschap huist. Met het initiatief ‘Johannes in de Wijk’ zetten zij zich in voor hun buurt: Overvecht, een multiculturele wijk waar relatief veel mensen kampen met armoede en eenzaamheid.

Vanuit het initiatief ‘Johannes in de wijk’ lopen dus al activiteiten voor de buurt, waar een gevarieerde groep mensen op afkomt. Dat is een mooi begin, en nu is het tijd voor de volgende stap, die de kerkelijke gemeenschap samen met de Protestantse Diaconie Utrecht wil gaan zetten. De organisatie en uitvoering van de activiteiten in het kader van dit initiatief hebben een extra impuls nodig en daarvoor zoeken we per 1 oktober a.s. voor de periode van 6 maanden voor gemiddeld 1 dag per week een

ondernemend diaconaal opbouwwerker (8 uur p/w)

 

De opdracht is…

 • zoeken naar activiteiten die passen in het initiatief ‘Johannes in de wijk’;
 • deze activiteiten uitvoeren, samen met partners uit de wijk en vrijwilligers;
 • communicatie verzorgen rond het initiatief en de activiteiten, die mensen echt bereikt;
 • het duurzaam maken van het initiatief;
 • het aanspreekpunt zijn namens het initiatief voor onze gemeenschap, de Protestante Diaconie Utrecht (PDU), vrijwilligers en andere instanties;
 • in afstemming met de gebouwenbeheerder en de kerkrentmeesters vormen ontwikkelen voor het beheer van ons gebouw in relatie tot het initiatief, inclusief eventuele fondswervingen;
 • samengevat: experimenteren met ideeën, activiteiten, vormen van samenwerken én financiële modellen om de kerkdeuren open te gooien voor de buurt.

Jij…

 • bent creatief en ondernemend;
 • bent in staat nieuwe activiteiten in te brengen, te starten en (mede) te organiseren;
 • weet vrijwilligers te werven gericht op specifieke werkzaamheden en bent in staat deze vrijwilligers aan te sturen;
 • bent een netwerker die relaties met individuen en groepen weet op te bouwen en verder te ontwikkelen;
 • weet aan te sluiten bij de leefwereld van diverse mensen en kunt omgaan met sociale en culturele verschillen, kortom: je bent een bruggenbouwer;
 • bent communicatief sterk in woord en geschrift en bent handig in het gebruik van relevante media;
 • snapt hoe het werkt in een kerkelijke context, maar ook hoe het eraan toegaat in een wereldwijk zoals Overvecht.

Wij bieden…

 • een aanstelling van 0,22 fte bij de Protestantse Gemeente Utrecht gedurende 6 maanden;
 • een salaris volgens schaal 8 van de rechtspositieregeling van kerkelijk medewerkers;
 • begeleiding door de Actiegroep Johannes in de Wijk


Wil je meer
informatie en achtergrond?

Voor het initiatief ‘Johannes in de Wijk’ is een projectplan opgesteld. In dit plan staat alle achtergrondinformatie en de gewenste richting van het initiatief beschreven. Dit projectplan is op te vragen via mail: voorzitter@johannescentrumgemeente.nl.

Procedure

Ben je enthousiast geworden en voldoe je aan het beschreven profiel? Stuur dan je motivatiebrief en CV uiterlijk donderdag 27 augustus naar personeelszaken@protestant-utrecht.nl t.a.v. Else Bezemer, voorzitter actiegroep Johannes in de Wijk, onder vermelding van ‘Vacature Diaconaal opbouwwerker’. De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 7 september.