Herfstschilder

Herfstschilder

De schilderheeft op zijn paleteen buitelingaan kleurenbij elkaar gezetbruinenroodenokergelenwil hij uitbundigmet mij delenbruinenroodenokergelenmijn oogverliest zichin het bladerdakmeester-schilder in zijn vak Beeld: Liselotte van Eck
De spin

De spin

Vanmorgen vond ik mijnachterdeur geblokkeerdeen bouwwerkkunstig gemarkeerdwas vannachtin alle stilte gefabriceerdwaar had dit dierdat toch geleerd?zo ingenieus wasdeze ingenieurontwerper en bouwvakkerzaten daar voor mijn deurzoveel compartimentenhingen keurig in...
Mijn pleegkind woont in Kenya

Mijn pleegkind woont in Kenya

Mijn pleegkind woont in Kenyaop afstand geef ik geldNaoumi – meisje – 8 jaar oudzo wordt zij in ’t rapport vermeldhaar dagen breng ik dichterbijdichterbij naast die van mijhet vonnis is geveld:mijn alledag – een paradijsmijn credit-card – een toverwijsmijn...
De lindeboom

De lindeboom

Gelijk een schildwachtstaat hij voor mijn deurin de drukte van de dagin de stilte van de nachtde lindeboomgeworteld in mijn kinderjarenwolk van bloesemgeurtaal in wuivende gebaren Beeld: Pexels