Mijn pleegkind woont in Kenya

Mijn pleegkind woont in Kenya

Mijn pleegkind woont in Kenyaop afstand geef ik geldNaoumi – meisje – 8 jaar oudzo wordt zij in ’t rapport vermeldhaar dagen breng ik dichterbijdichterbij naast die van mijhet vonnis is geveld:mijn alledag – een paradijsmijn credit-card – een toverwijsmijn...
De lindeboom

De lindeboom

Gelijk een schildwachtstaat hij voor mijn deurin de drukte van de dagin de stilte van de nachtde lindeboomgeworteld in mijn kinderjarenwolk van bloesemgeurtaal in wuivende gebaren Beeld: Pexels
Honderd miljoen

Honderd miljoen

Honderd miljoen op drift geraaktWereldwijd uitgewaaierdWaaronder veertien miljoen OekraïnersVier miljoen passeerden een grensIn grote getale, grote getallenNiet te vatten optelsomVermenigvuldiging van beelden, berichtenver van je bed, ineens dicht bij huisEen, twee,...
Vakantie

Vakantie

Soms heb je te veel gelopensoms heb je te veel gezienzijn je ogen verzadigd –goed bedoeld gebiedendlas de reisgids mij de lesrechtsaflinksafhier de bocht omdaar het pad afpaleizen pleinentempels en timpanentuimelden langs mij heenals in een wedren om hetbeste plaatsje...