Een groep van zo’n 35 jonge mensen kwamen bij elkaar op woensdag 26 februari 2020. Locatie: het Domcafé.

De tafels waren gedekt en iedereen werd hartelijk ontvangen door vrijwilligers van de Dom en een aantal predikanten, onder wie ook de classispredikante van de Classis Utrecht van de PKN, ds Trinette Verhoeven.

Vanuit de Domkerk, de Janskerk, de Jacobikerk, de Nieuwe Kerk en een kerk uit Westbroek waren jongeren van tussen de 20 en 35 jaar gekomen die zich voorbereiden op het (mogelijk) belijdenis doen of gedoopt te worden met Pasen of Pinksteren.

Op uitnodiging van ds Wim Vermeulen (Jacobi) en ds Dirk de Bree (Nieuwe Kerk) kwamen ze bij elkaar om samen te eten, elkaar te ontmoeten en van gedachten te wisselen over de veertigdagentijd en over het belijdenis en/of je te laten dopen.

Na de maaltijd (verzorgd door studenten uit de Nieuwe Kerk) woonde de groep met elkaar de Aswoensdagvoering bij in de Dom. Het was een indrukwekkende viering met prachtige muziek, een hoog oplaaiend vuur en het ritueel van het askruisje ontvangen.

Onder de indruk en met een askruisje op het voorhoofd keerde de groep weer terug naar het Domcafé. Daar werd er verder gepraat over hoe de viering was beleefd en welke waarde er gehecht wordt aan dit soort rituelen.

Ds. Trinette Verhoeven gaf een inkijkje in hoe de Protestantse Kerk in Nederland is georganiseerd en er werd vervolgens nog wat nagepraat.
Een mooie avond: leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen!