7 okt 2019 | Nieuws

Restauratiefase II Domkerk 2019 -2022 kan van start gaan

Geschreven door Redactie

Provincie Utrecht en Gemeente Utrecht kennen subsidies toe voor restauratie Domkerk 2019-2022

Actie voor financiële middelen uitvoering Groot Onderhoud 2017 – 2022

door Theo Kralt

Vanwege bezuinigingen van rijkswege werden de financiële middelen voor Groot Onderhoud voor de Domkerk in 2011 beëindigd. Gedurende een lange reeks van jaren werden deze werkzaamheden voor de Domkerk betaald uit de BRIM-regeling (Besluit Rijksregeling Instandhouding Monumenten). De BRIM doeg in dit kader zorg voor 50 %. De opbrengst van het met steun van gemeente en provincie Utrecht opgerichte Kapitaal Groot Onderhoud en een jaarlijkse bijdrage van de Domkerk droeg zorg voor de niet-subsidiabele kosten van 50 %. Door het wegvallen van de BRIM kon de Domkerk in de jaren hierna aan de buitenzijde slechts extensief worden onderhouden. Het unieke rijksmonument gotische Domkerk heeft echter voortdurend onderhoud nodig. Achterstallig onderhoud aan het steenwerk ontstond door de werking van regen, wind en ijs aan de buitenzijde.

Nadat eind december 2015 een grondige inspectie door de restauratiearchitect was uitgevoerd mede met behulp van een hoogtewerker waren wij dan ook buitengewoon verheugd dat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) onze aanvraag uit 2016 heeft gehonoreerd waardoor in de jaren 2017 – 2022 weer regulier Groot Onderhoud aan de buitenzijde kon worden uitgevoerd. Hiermee was over de gehele looptijd ca. € 1,5 mln. gemoeid waarvan de helft van 50 % door de RCE werd gefinancierd. Met bijdragen van de Gemeente Utrecht, twee Erfgoedparels van de Provincie Utrecht en een grote Crowdfundingsactie Draag de Dom II en ondersteuning door tal van particuliere fondsen werd het bedrag voor de benodigde eigen bijdrage opgehaald. Hiermee zijn inmiddels een groot aantal noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd. Naast werkbezoeken van de betrokken overheden heeft de Commissie Fondsenwerving op 26 juni 2019 alle bijdragende particuliere fondsen op de steigers ontvangen voor een bezoek aan de restauratiewerkzaamheden.

Restauratie Domkerk 2019 – 2022

Nadat de steigers waren geplaatst, werd snel duidelijk dat voor het herstel van het steenwerk aan de buitenzijde veel meer geld nodig was dan alleen in het kader van Groot Onderhoud kon worden uitgevoerd. Opnieuw werd door de restauratiearchitect in nauwe afstemming met de RCE een grondig Inspectierapport opgesteld over de noodzakelijke restauratiewerkzaamheden voor de Domkerk in de komende jaren. Bij de Domkerk gaat het om heel grote oppervlakten. De uit te voeren werkzaamheden bestaan uit de volgende 7-tal fasen: 1. Streefpeilers en luchtbogen 9 tot en met 12 2. Koorsluiting en lage gevel, steunberen en luchtbogen 4 tot en met 8 tot en met dakopbouw ter plaatse van luchtboog 9 3. Lage gevels zuiderkapel en zuidzijde langs kloostertuin en Domcafé 4. Kopgevel Zuidertransept met trappentoren en 50 % westgevel 5. Lage gevel Westportaal 6. Kopgevel Noordertransept met trappentoren en 50 % westgevel en 7. Lage gevels met balustrade Noordzijde. Op 23 augustus 2018 ontving de PGU voor de restauratie van de Domkerk een subsidie van € 3 mln. tegen een percentage van 70 %. De Gemeente Utrecht kende € 300.000 toe in het kader van de Voorjaarsnota 2019 en de Provincie Utrecht op 26 augustus 2019 € 437.000. De overige fondsenwerving loopt door tot eind 2019. De restauratie zal plaatsvinden in de jaren 2019 – 2022. Na de uitvoering van de hiermee samenhangende werkzaamheden wordt samen met de RCE in de komende jaren de werkzaamheden voor na 2023 bekeken. Voor een toekomstbestendige Domkerk.

(schrijver Theo Kralt is voorzitter commissie Fondsenwerving Restauratie Domkerk 2017-2022)

Gerelateerde verhalen

Meer

Warme Wintervieringen in Tuindorp

Niet oecumenisch, wél gezamenlijk. Wat begonnen is als een mogelijkheid om energie te besparen op koude zondagen is uitgelopen op een verdere inhoudelijke samenwerking Paulus- en Tuindorpkerk. Op 21 en 28 januari en op 11 en 18 februari 2024 gaan de wijkgemeente en de...

Lees meer
Volg ons

Volg de PUP-nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle updates van PUP? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.

Volg ons