Op 26 mei vindt de officiële installatie van de pioniersplek De Fluisterstille Stem plaats. De Fluisterstille Stem is een ontmoetingsplaats voor mensen die verlangen naar meer aandacht voor de diepere lagen van het bestaan.
Zij ontleent haar naam aan het verhaal van de profeet Elia die hoog in de bergen een religieuze ervaring had. Na een heftige periode in zijn leven, zocht hij de stilte en ervoer in een zachte suizende fluistering zoiets als de stem van God.

De Fluisterstille Stem is voor wie graag af en toe stil wil worden, naar binnen wil keren, om van daaruit weer te delen met anderen en zich zo verder te ontwikkelen in geloven en mens-zijn.

De Fluisterstille Stem is een pioniersplek ten behoeve van de stad Utrecht en omgeving. Zij combineert methoden en technieken van psychosynthese (o.a. geleide visualisaties en innerlijke dialoog) met de zoektocht naar meer bewustwording van God in het dagelijkse leven.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Toos Wolters, predikant van de Johanneskerk en pionier van De Fluisterstille Stem.